Seguim desenvolupant el projecte Interculturalitat, Inter…kè? amb el premi que ens ha atorgat l’obra social Unnim. Entre les activitats que conformen aquest projecte hi trobem aquest bloc de contes per treballar valors i les Visites Interescolars que indiquem al títol d’aquesta entrada.

D’entre els centres escolars de Sabadell que sol.licitin aquesta activitat en farem aparellaments seguint criteris de igualtat de nivell i de diversitat de zona.  Es una activitat adreçada als cursos de 4rt, 5è i 6è de Primària.

Cada classe haurà de preparar una visita a la classe que els visitarà i al revés, de manera que seran un dia convidats i un altre amfitrions, serà una oportunitat de conèixer el funcionament i les característiques d’un altre centre d’un barri diferent de la ciutat. Amb aquesta activitat volem aprofitat la gran diversitat que existeix entre els diferents barris de la ciutat de Sabadell.

Hem enviat la informació a tots els centres de Sabadell amb el desig de que sigui de l’interès de molts dels centres!

Com que aquest projecte finalitza el dia 31 d’octubre, és molt important desenvolupar aquesta activitat dins els terminis que hem establert en la carta informativa que hem enviat als centres, el text del qual reproduim a continuació.

Arrel del premi  que ens ha atorgat l’obra social Unnim, hem començat a desenvolupar el Projecte INTERCULTURALITAT, INTER…Kè?: un
seguit  de propostes per treballar la interculturalitat i que es destina a alumnes d’etapa  infantil fins a secundària. L’objectiu
d’aquesta activitat és aprofitar la diversitat que tenim a la ciutat per copsar  i donar a conèixer diferents realitats.

L’activitat que ara us proposem és la que hem anomenat: VISITES INTER ESCOLARS, activitat destinada als cursos de 4rt, 5è i
6è de primària
.

Consisteix en aparellar dos cursos d’escoles diferents perquè cadascú  prepari una visita a l’altra escola, així doncs cada escola serà convidada i amfitriona.

Per tal de preparar aquesta visita, us donarem un dossier amb tot de propostes que podeu desenvolupar, de diferents àmbits, per tal de que escolliu la que millor s’adeqüi a les
vostres  possibilitats (de temps, d’espai, d’organització, de varietat en la procedència del vostre alumnat, etc…).

Els desplaçaments entre els centres s’efectuaran aprofitant la xarxa de busos de la ciutat.

El primer pas per poder endegar aquesta activitat és posar-vos en contacte amb nosaltres en aquesta mateixa adreça de correu i donar-nos les següents dades, també ens
podeu contactar al telèfon 93 723 71 02 i demanar per Judit Pérez o Massimo Tinnirello:

-persona de contacte i càrrec

-telèfon de contacte i horari de consultes

-curs amb qui es treballarà aquesta activitat (1 classe o 2?)

Tan aviat com tinguem les primeres sol·licituds, començarem a fer els aparellaments entre les diferents escoles, es tindran en compte criteris de igualtat de nivell i de diversitat de
zona, així, com més diverses siguin les escoles aparellades, més podran aprendre les unes de les altres.

En funció dels aparellaments que  es formin, decidirem el mitjà més adient per tal d’informar de com han quedat els aparellaments, o bé telefònicament o bé convocant una sessió informativa a la seu de la Lliga.

Important: aquesta activitat s’haurà de desenvolupar necessariament dins els mesos de setembre i octubre del curs 2011-2012 i sempre abans del dia 26 d’octubre 2011.

Anuncis