No deixem que ens maltractin ni ningú ni de cap manera.